Cursul se adreseza responsabililor pentru sistemul de management al calitatii din organizatile care aplica acest sistem de management in baza
IATF 16949:2016)
-Cerintele standardelor IATF 16949:2016 si ISO 9001:2015
-Ce schimbari aduce standardul IATF 16949:2016
-Mnagementul riscurilor
-Modelul abordarii procesuale a unui sistem de management
-Elaborarea planului de control
-Auditul in baza abordarii procesuale promovate de IATF
-Prezentarea cerintelor standardului ISO 19011:2018, tehnici de auditare
-Reguli de certificare pentru domeniul auto pentru IATF 16949:2016
Studii de caz , simulari de audit
Test final
La finalul cursului se elibereaza o diploma de absolvire de catre CERTINSPECT REGISTER