Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava în calitate de Agent al Camerei de Comerţ şi Industrie a României – Operator Autorizat al Arhivel Electronice de Garanţii Reale Mobiliare –  este autorizată de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date AEGRM.

AEGRM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane si bunuri mobile.

AEGRM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevăzute de lege. Pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:
– Autovehicule;
– Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
– Creanţe;
– Conturi bancare;
– Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
– Poliţe de asigurare;
– Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
– Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
– Păduri care urmează a fi tăiate;
– Minerale care urmează a fi extrase;
– Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
– Efective de animale, etc

Site-urile oficiale ale arhivei electronice sunt: www.co.romarhiva.ro şi www.mj.romarhiva.ro.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la: telefon: 0230 521 506, fax:  0230 520 099.