Camera de Comerţ şi Industrie Suceava în parteneriat cu Professionals Business Knowledge organizează, începând cu iunie 2020, trei sesiuni de curs ”RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, acreditat ANC, cod COR 2422.3.1.

Cursul se va organiza în sistem de videoconferinţă, utilizând o platformă online. Cursanţii vor fi în legătură directă cu profesorii, 100% LIVE, astfel vor putea să comunice în timp real cu aceştia, adresându-le întrebări şi rezolvând exerciţii interactive.

La finalizarea programului de formare profesională se organizează examen de absolvire, alături de o comisie desemnată de ANC pentru verificarea însuşirii noţiunilor parcurse şi dobândite în sistem online.

Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări, eliberate prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaștere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Înscrierea se face online, prin completarea formularului de înscriere și transmiterea acestuia la adresa office@ccisuceava.ro.

Completarea și trimiterea formularului de înscriere reprezintă comanda dumneavoastră fermă. În baza formularului se va emite o factură fiscală pentru a putea achita taxa de participare.

Sesiunile de curs:

Grupa 1: 6 iulie – 5 august 2020

Grupa 2: 3 august – 4 septembrie 2020

Grupa 3: 7 septembrie – 8 octombrie 2020

 

Tariful cursului este de 14OO RON (nu se aplică TVA).

Pentru înscrierile efectuate până la 30 iunie 2020 tariful este de 990 RON (nu se aplică TVA).

În preț sunt incluse următoarele :

– Certificat de absolvire ANC și supliment conform cod COR 2422.3.1

– Materialele de curs

– Taxa de examinare ANC

AGENDA cursului

”RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”

Acreditat ANC – Cod COR: 242 231

Desfășurare curs:

5 zile: sesiune de curs în sistem de videoconferință: prezentări, dezbateri, aplicații practice;

17 zile: parte practică individuală: realizarea proiectului final, îndrumare și coordonare prin email;

1 zi: sesiune de curs cu prezență la sală: recapitulare, verificare proiecte,, evaluarea finală: test grilă + proiect – diploma acreditată va fi eliberată în aproximativ 30 zile de la data examinării.

Program zilnic: 09:30 – 17:00

Loc desfășurare : Platforma on-line

NOTĂ*: Conform standardului ocupational cod COR 2422.3.1, durata totală a cursului este de 180 de ore (teorie + practică), din care 5 zile vor fi în sistem de videoconferință, în perioada menționată.

Ziua I

Modul 1

 • Prezentarea cadrului legislativ actual, atât național cât și european ce se aplică protecției datelor cu caracter personal
 • Noutăți introduse de GDPR.
 • Noțiuni aplicabile – definiții, categorii de date cu caracter personal, persoane implicate în prelucrarea datelor.
 • Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modul 2

 • Prezentarea drepturilor și obligațiilor operatorului în prelucrarea datelor personale.
 • Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Relațiile dintre operatorul de date și împuternicit. Prevederi contractuale obligatorii.
 • Prelucrarea datelor personale în temeiul consimțământului persoanei vizate.
 • Condiții speciale în cazul consimțământului exprimat de minori.

Ziua II

Modul 3

 • Drepturile și obligațiile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale.
 • Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor speciale.

Modulul 4

 • Politici și instrumente ce pot fi aplicate în vederea monitorizării modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Activități ce pot fi desfășurate pentru verificarea modului în care sunt implementate cerințele tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ziua III

Modul 5

 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor.
 • Asigurarea protecției datelor cu caracter personal pe tot parcursul prelucrării.
 • Transferul de date cu caracter personal, ținând cont de regimul juridic aplicabil, inclusiv către țări terțe.
 • Conceptul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Încălcarea securității datelor personale.
 • Răspunderea și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Modulul 6

 • Competențele autorității de supraveghere.
 • Conceptul de autoritate de supraveghere principală conform GDPR.
 • Consultarea autorității de supraveghere.
 • Notificarea autorității de supraveghere.

Ziua IV

Modul 7

 • Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Rolul și atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Poziția responsabilului cu protecția datelor în cadrul unei organizații.
 • Obligațiile organizației față de responsabilul cu protecția datelor. Garanții.
 • Obligațiile responsabilului cu protecția datelor personale.
 • Răspunderea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Ziua V

Modul 8

 • Cerințele în domeniul securității informației
 • Organizarea securității informației și implementarea securității informațiilor
 • Ciclul de viață al sistemelor informatice
 • Integrarea securității și a vieții private în ciclul de viață
 • Controlul calității sistemelor informatice. Cum se face securitatea administrării activelor
 • Securitatea în software și proceduri. Securitatea aplicată tehnologiilor și documentației informatice
 • Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor: criterii, metodologii, evaluarea riscurilor.