Stimaţi parteneri, având în vedere situaţia generată de actuala pandemie de COVID-19, birourile noastre rămân în continuare în funcţiune.

Pentru a ne conforma dispoziţiilor recente privind evoluţia epidemiologică şi de creştere a numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 am decis să asigurăm interacţiunea cu clienţii prin intermediul mijoacelor electronice de comunicaţie şi telefon.

În acest sens, cererile ce vizează eliberarea certificatelor de forţă majoră, certificatelor de origine precum şi a procedurilor de înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului vor fi asigurate pentru asistenţă la următoarele date de contact:

Serviciul Unic de Asistenţă în afaceri:
Gabriel Spatariu – 0742108142; gabriel.spatariu@ccisuceava.ro

Departament Programe de Finanţare:
Elena Zamcu – 0747496010; elena.zamcu@ccisuceava.ro

De asemenea, la solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava avizează existenţa cazului de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existentă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României sau Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail office@ccisuceava.ro

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Tarif standard: 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA

Consultanţă de specialitate (tarif standard): 30 EUR / 30 de minute (fără TVA).

Tarif actual (redus): 1.200 lei + TVA

Mai jos regăsiţi formularul de cerere precum şi actele normative cu impact semnificativ asupra activităţii operatorilor economici.

Cerere avizarea existentei cazului de forta majora

Decret

Hotărârile nr. 6 și 7 ale Grupului de suport tehnico-știintific

Hotărârea CNSSU nr. 10

Hotărârea nr. 11 din 13.03.2020 a grupului boli contagioase

Hotărârea CNSSU nr. 11 din 17.03.2020

Hotărârea nr. 12

Monitorul Oficial 0230

Monitorul Oficial 0231